Neyðarvarnir
Fjöldahjálparstöðvar
Viðbragðshópur
Samkomulag við almannavarnir
Útgefið efni
Greinar, skýrslur og myndir
Almannavarnir
Viðlagakassi
3 dagar
Aðgerðagrunnur

Almannavarnir

Almannavarnir snúast um það skipulag og stjórnkerfi sem er virkjað á hættustundu. Samkvæmt 1. gr. laga um almannavarnir Nr. 82/2008 er markmið þeirra að skipuleggja og framkvæma ráðstafanir sem miða að því að koma í veg fyrir eða takmarka, eftir því sem unnt er að almenningur verði fyrir líkams- eða heilsutjóni eða umhverfi og eignir verði fyrir tjóni, af völdum náttúruhamfara eða af mannavöldum farsótta eða hernaðaraðgerða eða af öðrum ástæðum, veita líkn í nauð og aðstoð vegna tjóns, sem hugsanlega kann að verða eða hefur orðið. Lögin taka til samhæfðra almannavarnaviðbragða til þess að takast á við afleiðingar neyðarástands sem kann að ógna lífi og heilsu almennings, umhverfi og eignum.

Löggjöfin kveður á um víðtækt samstarf við aðila sem hafa það sameiginlega markmið að tryggja öryggi almennings með öflun upplýsinga ásamt vöktun, greiningu og mati á hættu.

Til að takast á við það hlutverk sem lögin gera ráð fyrir þurfa almannavarnir m.a.:
 
       - að  greina og meta hugsanlegar afleiðingar náttúruvár, umhverfisóhappa, hópslysa og heilsu, fjarskipta- og tölvuhruns, auk hryðjuverka

       - að upplýsa almenning um hættur í þjóðfélaginu, hvernig eigi að varast þær og draga úr afleiðingum þeirra.

       - að vara almenning við yfirvofandi hættu í þjóðfélaginu og upplýsa hvernig almenningur geti brugðist við henni

       - að hafa umsjón með að viðbragðsráætlanir og rýmingaráætlanir séu útbúnar í samvinnu við hlutaðeigandi aðila

       - að samhæfa, undirbúa og framkvæma æfingar og þjálfun viðbragðsaðila
 
       - að bregðast hratt og örugglega við neyðarástandi og sjá til þess að nauðsynleg úrræði séu til staðar

       - að stjórna aðgerðum þegar neyðarástand skapast í landinu

       - að vinna með viðbragðsaðilum, almenningi, vísindamönnum og stjórnvöldum með það að markmiði að lágmarka tjón af völdum áfalla

       - að aðstoða við enduruppbyggingu eftir áfall og koma aftur á eðlilegu ástandi í samvinnu við hlutaðeigandi aðila

       - að vinna á alþjóðlegum vettvangi að uppbyggingu og eflingu almannaöryggis.

Nánari upplýsingar um almannavarnir má nálgast á vefnum almannavarnir.is.