• Raudur_kross_3

Aðstoð í boði

Stuðningur við fólk í vanda - Neyðaraðstoð

Deildir Rauða krossins um allt land veita einstaklingum í erfiðleikum aðstoð. Aðstoðin getur verið í formi aðstoðar við heimanám, athvarfa fyrir fólk með geðraskanir eða fíknivanda, opins húss fyrir innflytjendur og hælisleitendur eða fjárhagslegs stuðnings ef skyndileg áföll dynja á. Þá úthlutar Rauði krossinn fatakortum á höfuðborgarsvæðinu sem nýta má í Rauða kross búðunum.

Í desembermánuði er gjarnan meiri aðstoð veitt, oft í samvinnu við Mæðrastyrksnefndir og/eða Hjálparstarf kirkjunnar á hverjum stað.

Í nær öllum tilvikum er neyðaraðstoð veitt í samstarfi við félagsþjónustu, prest eða önnur líknarfélög og samkvæmt ábendingum frá þessum aðilum. 

Hér að neðan má sjá yfirlit yfir helstu aðstoð sem í boði er:


 • Konukot er næturathvarf fyrir heimilislausar konur.
 • Geðheilsuverkefni  Rauða krossins eru athvörf sem staðsett eru víðsvegar um landið.
 • Frú Ragnheiður er sérútbúinn bíll sem sjálfboðaliðar aka um götur borgarinnar og veita skaðaminnkandi heilbrigðisaðstoð og nálaskiptaþjónustu.
 • Áfallasjóður er ætlað að styðja við fólk sem lent hefur í skyndilegu fjárhagslegu áfalli, svo sem í tengslum við sjúkdóma eða slys.
 • Fatakort  geta tekjulágir einstaklingar fengið og geta þá sótt sér ókeypis fatnað í verslunum Rauða krossins á höfuðborgarsvæðinu.
 • Heimsóknavinir fara vikulega til aldraðra, sjúkra og fólks sem býr við einangrun.
 • Símavinir hringja í fólk sem þess óska tvisvar í viku og spjalla um daginn og veginn. 
 • Víða um landið eru starfræktir vinahópar þar sem ákveðinn hópur hittist reglulega, oft í húsnæði Rauða krossins, í ákveðnum tilgangi. Þessir hópar ganga undir ýmsum nöfnum s.s. strákakaffi, kallakaffi, skvísuhópur, konukvöld, vinahús o.s.frv. Nánari upplýsingar er að fá hjá stjórnum eða starfsfólki deilda. 

  • Tækifæri er verkefni sem ætlað er að hjálpa ungum einstaklinga sem eru ekki í vinnu eða námi að koma sér aftur út í samfélagið. Það er gert með markmiðasetningu og því að einstaklingarnir sjálfir finni leiðir til að ná settum markmiðum.
 • Opið hús fyrir innflytjendur og flóttafólk er fyrir þá sem eru að taka fyrstu skrefin í íslensku samfélagi og vantar aðstoð við að finna sér íbúð, vinnu eða þurfa leiðbeiningar varðandi ýmis réttindi.
 • Námsaðstoð er fyrir börn á mismunandi aldri, oftast upp úr fjórða bekk. Námsaðstoð hefur einkum verið hugsuð fyrir börn af erlendum uppruna sem ekki njóta stuðnings af foreldrum sínum við námið.
 • Flóttamenn sem koma á höfuðborgarsvæðið í boði stjórnvalda fá stuðning Rauða krossins fyrsta árið í nýju landi.
 • Leiðsögumenn flóttamanna eru einstaklingar sem aðstoða flóttamenn við að fóta sig í nýju landi.
 • Tómstundasjóði flóttabarna er ætlað að styrkja börn flóttafólks til þess að stunda tómstundir, þar sem ekki fæst styrkur fyrir því annars staðar frá. 

Hægt er að sækja um í áfallasjóð, tómstundasjóð flóttabarna, um fatakort og heimsóknavin eða símavin hér til hliðar.