Neyðarvarnir

 

Rauði krossinn bregst á hverju ári við fjölda alvarlegra atburða svo sem náttúruhamförum, samgönguslysum, húsbrunum og vinnuslysum.

Rauði krossinn er með hundruðir sjálfboðaliða sem eru til taks allan sólarhringinn ef hamfarir eða önnur áföll dynja yfir. Sjálfboðaliðar og starfsfólk eru með mismunandi sérþekkingu, m.a. í stjórnun aðgerða, uppsetningu fjöldahjálparstöðva og í að veita sálrænan stuðning og skyndihjálp þegar mikið liggur við.

Þegar hættuástand skapast vegna náttúruhamfara eða annarra stórslysa fer neyðarvarnarkerfi Rauða krossins í gang. Hlutverk Rauða krossins í almannavörnum ríkisins er fjöldahjálp og félagslegt hjálparstarf sem felst einkum í því að útvega fæði, klæði og húsaskjól og veita upplýsingar til fólks á neyðarstundu. Fjöldahjálparstöðvar eru opnaðar þegar koma þarf stórum hópum fólks í skjól, svo sem vegna rýminga hverfa eða landssvæða og í kjölfar náttúruhamfara.

Í húsi Rauða krossins að Efstaleiti 9 er starfrækt Neyðarmiðstöð. Henni er ætlað að samhæfa betur neyðarviðbrögð félagsins á tímum áfalla. Þar eru sameinuð undir einum hatti verkefni Rauða krossins í neyðarvörnum, skyndihjálp, áfallahjálp og sálrænum stuðningi. Megináherslur Neyðarmiðstöðvar eru öflug samhæfing, vöktun á náttúruvá og öðrum ógnum, áfallahjálp, símsvörun allan sólarhringinn, þjálfun viðbragðsliðs og samskiptabúnaður sem mætir nútímakröfum.

Ef þú vilt gerast sjálfboðaliði skráðu þig þá hér og fulltrúi frá okkur mun hafa samband við þig.

_SOS8819

Neyðaraðstoð

Skilgreining á neyðaraðstoð

Neyðaraðstoð er aðstoð vegna óvæntra atburða eða áfalla sem raska daglegu lífi fólks svo mikið að það getur ekki ráðið fram úr þeim sjálft.  Rauði krossinn virkjar skipulag sitt innan almannavarna þegar óvæntir atburðir eiga sér stað. Um er að ræða tímabundna aðstoð og skal viðmiðið vera tveir sólarhringar. 

 

Leiðarljós Rauða krossins á Íslandi

Rauði krossinn bregst við neyð jafnt innanlands sem utan og veitir aðstoð er gerir fólk hæfara til að takast á við erfiðleika og bregðast við áföllum. Félagið stendur vörð um mannréttindi og virðingu einstaklinga.

Áhersla Rauða krossins

Rauði krossinn virkjar það skipulag, sem komin er reynsla á í kerfi almannavarna, til þess að bregðast við annarri skyndilegri neyð, svo sem vegna húsbruna, umferðarslysa eða dauðsfalla af öðrum orsökum.

 

Deildir Rauða krossins á Íslandi, sem eru 42 um allt land, veita einstaklingum í erfiðleikum aðstoð. Stór hluti þeirrar aðstoðar er veittur í desembermánuði, gjarnan í samvinnu við Mæðrastyrksnefndir og/eða Hjálparstarf kirkjunnar á hverjum stað. Í nær öllum tilvikum er neyðaraðstoð veitt í samstarfi við félagsþjónustu, prest eða önnur líknarfélög og samkvæmt ábendingum frá þessum aðilum.