Skrajne ubóstwo

Czerwony Krzyż stworzył fundusz świadczący finansową pomoc awaryjną dla osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Chodzi o tymczasową inicjatywę, wraz z założeniem funduszu, Czerwony Krzyż chce wspierać oraz być reprezentantem osób doświadczających biedę.


Brane pod uwagę są zarówno dochody, jak i majątek.

Wysokość dotacji

· Osoby indywidualne 40.000 ÍSK.

· Małżeństwa i pary 50.000 ÍSK.

Dotacja wzrasta o 10 000 ISK na każde dziecko poniżej 18 roku życia, w przypadku jeśli wnioskujący sprawuje opiekę i posiada to samo miejsce zamieszkania co dziecko.

Jak często można dostać dotacje ?

O dofinansowanie można ubiegać się maksymalnie dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Żadna dotacja nie zostanie przyznana wstecz w terminie dłuższym niż dwa miesiące od złożenia wniosku.

Możesz ubiegać się o awaryjną pomoc finansową Czerwonego Krzyża, jeśli spełniasz następujące kryteria

· Islandzki numer identyfikacyjny

· Zameldowanie na Islandii

· Miesięczne dochody poniżej 200.000 ÍSK. (osoby indywidualne) albo kiedy wspólny dochód wynosi mniej niż 300.000 ÍSK. (małżeństwa/pary).

· Majątek nie przekracza nieruchomości oraz jednego samochodu.

· W pełni wykorzystał swoje prawa co do zasiłków z gminnej opieki społecznej, kasy bezrobotnych oraz instytucji ubezpieczeniowych.

Jeśli nie spełniasz kryteriów zapoznaj się z  Inne formy pomocy

W celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy przy składaniu wniosku można kontaktować się mailowo na adstod@redcross.is.

wniosek