Barnafata Skiptimarkaður - Children's Clothes Swap

  • 28.9.2019, 13:00 - 15:00

(English Below - Polski poniżej)
Rauði krossinn í Reykjavík býður þér á barnafata skiptimarkað!
Komdu og finndu ný föt á sístækkandi börnin, einfaldlega með því að skipta út fötum í góðu standi sem passa ekki lengur. 
Ásamt því verður kaffi á könnunni, tónlist og góð stemning – frábær leið til að byrja helgina. 

Hvernig?
Þú skiptir 1-fyrir-1 flík, engir peningar koma við sögu

Hvers vegna?
Þú sparar ekki einvörðungu peningu, heldur stuðlar að betri hnetti með því að nýta betur fötin

Hvenær?
Laugardagana
28. september, 
26. október, 
30. nóvember
Frá 1-3 síðdegis

Hvar?
Menningarhúsið Gerðuberg, Breiðholti

Sjáumst þar!

-------
The Reykjavík Red Cross invites you to our children's clothing swap market!
Join us and find great new clothes for fast growing kids, simply by swapping out clothes in good condition that are no longer wanted. 
We will do this with some coffee, snacks, music and good vibes – the perfect way to kick-start your weekend. 

How?
You swap 1-for-1 piece of clothing, no money is involved

Why?
Not only will you will save money, you will also help to save our planet by saying no to fast fashion

When?
Saturdays:
September 28th
October 26th
November 30th
From 1-3pm

Where?
Gerðuberg Culture House, Gerðuberg 2-4, 111 Reykjavík

See you there!

--------
Reykjavicki Czerwony Krzyż (The Reykjavík Red Cross) zaprasza cię na PCHLI TARG Z ODZIEŻĄ DZIECIĘCĄ!

Przyłącz się do nas i znajdź świetne ubrania dla swoich szybko rosnących dzieci, wymieniając po prostu ubrania w dobrym stanie, których już nie potrzebujecie.

Oferta w towarzystwie kawy, przekąsek, muzyki i pozytywnych wibracji – idealnego sposobu na rozpoczęcie dobrego weekendu.

Jak?
Wymieniasz jedną sztukę ubrania na drugą, bez udziału pieniężnego

Dlaczego?
Nie tylko zaoszczędzisz pieniądze, ale także pomożesz ratować naszą planetę przez powiedzenie nie zjawisku “fast fashion”.

Kiedy?
Soboty: 
28/9/19
26/10/19
30/11/19
pomiędzy 13:00 a 15:00.

Gdzie?
Centrum kulturowe Gerðuberg
Gerðuberg 2-4, 111 Reykjavík

Do miłego zobaczenia!