Lokað fyrir umsóknir í sárafátæktarsjóð // Applications for Extreeme poverty fund have been suspended

12. mars 2020

Lokað hefur verið fyrir umsóknir í sárafátæktarsjóð frá og með 12.03.2020 í óákveðin tíma vegna neyðarstigs Almannavarna vegna Covid-19.

Umsóknir sem bárust fyrir þann tíma verða afgreiddar og kortin verða send með ábyrgðarpósti á það heimilisfang sem gefið var upp á umsókninni.

Sett verður tilkynning á heimasíðu Rauða krossins þegar opnað verður fyrir umsóknir á ný.

English

Applications for Extreeme poverty fund have been suspended as of 12.03.2020 for an indefinite period due to Covid-19 Civil Protection Emergency.

Applications received before that time will be processed and the cards will be sent by registered mail to the address stated on the application.

An announcement will be posted on the Red Cross website when applications are reopened.

Español

Las solicitudes para el fondo de emergencia se suspenderán a partir del 12.03.2020 hasta nuevo aviso debido a la emergencia de protección civil por el virus COVID-19. 

Las solicitudes recibidas antes del 12.03.2020 serán procesadas y las tarjetas se enviarán por correo certificado a la dirección indicada en la solicitud. 

Se publicará un anuncio en la página web de la Cruz Roja cuando el proceso de solicitud se vuelva a abri

Arabic

بسبب Covid-19 الحماية المدنية الطارئة.

ستتم معالجة الطلبات المستلمة قبل ذلك الوقت وسيتم إرسال البطاقات عن طريق البريد المسجل إلى العنوان المذكور في الطلب.

سيتم الإعلان على موقع الصليب الأحمر على الإنترنت عند إعادة فتح الطلبات مرة أخرى.