Rafræn tilkynning

Senda inn tilkynningu hjá ábendingalínu Rauða krossins

Smelltu á hlekkinn hér til þess að senda inn ábendingu rafrænt í gegnum öruggt ábendingakerfi hér: ifrc.integrityline.org

Hringja

Hringja í ábendingalínu Rauða krossins

Hringdu inn með ábendingu í gegnum þetta gjaldfrjálsa númer: +354 800 4494

Tölvupóstur

Senda tölvupóst til ábendingalínu Rauða krossins

Þú getur sent ábendingar til teymisins sem sér um ábendingalínuna okkar hér: abending (hja) redcross.is. Athugið að hér er eingöngu um formlegar ábendingar varðandi ofangreinda þætti að ræða en ekki almennar fyrirspurnir. 

Spurt og svarað um ábendingalínuna

Við hvetjum öll (starfsfólk, sjálfboðaliða, birgja, samstarfsaðila, verktaka, ráðgjafa og almenning) til að leggja inn ábendingu um misferli eða önnur atvik. 

Þú getur lagt inn ábendingu um misferli af hvers konar tagi eða annað atvik sem ógnar heilindum eða trúverðugleika Rauða krossins. Þetta geta verið atvik sem varða rekstur eða mannauð félagsins og geta falið í sér brot á lögum, siðareglum eða verklagsreglum félagsins. 

Vinsamlegast athugið að því ítarlegri upplýsingar sem gefnar eru upp (hver, hvað, hvar, hvenær, af hverju og hvernig) því líklegra er að teymið okkar geti rannsakað atvikið. 

Til þess að tryggja nafnleynd þína eru gögnin í kerfinu dulkóðuð í gegnum örugga og óháða vefþjóna EQS en það er fyrirtækið sem sér um kerfið. Þú heldur nafnleynd þinni þegar þú leggur inn ábendingu nema að þú ákveðir annað. 

Fjórar grunnstoðir okkar þar eru 

  • Tryggja líkamlegt öryggi þolenda
  • Tryggja trúnað og nafnleynd
  • Virða óskir, réttindi og mannhelgi þolenda
  • Tryggja að engin mismunun eigi sér stað

Við undirbúum þolendur af nærgætni og með skýrum upplýsingum um hvað gerist næst, öflum upplýsts samþykkis og framkvæmum innri rannsókn af heilindum og í samræmi við verkferla. 

Eftir innsendingu gerist eftirfarandi: 

  • Móttaka ábendingar (innan 5 vinnudaga)
  • Frummat á ábendingu, mögulega verður haft samband við þig í framhaldinu ef frekari upplýsinga er óskað. Frummat getur leitt til þess að ábendingunni verði lokað strax eða frekari rannsókn sett af stað. 
  • Frekari rannsókn gæti einnig orðið til þess að við höfum samband við þig, tímalengd rannsóknar er breytileg, eftir eðli ábendingar. 
  • Niðurstaða rannsóknar er gerð kunn.
  • Ákvörðun um framhald er tekin. 

Allar ábendingar eru sendar til viðeigandi málstjóra sem tekur ákvörðun um framhaldið og hefur samband við þig í gegnum kerfið ef frekari upplýsinga er leitað. Nafnleynd er áfram tryggð sé þess óskað. Sé staðfestur grunur um brot getur þurft að kalla til utanaðkomandi aðila. Þú færð upplýsingar um leið og rannsókn ábendingarinnar er lokið. Rannsóknin getur tekið nokkra mánuði, sér í lagi í flóknari málum. Almennt séð veitum við ekki upplýsingar um niðurstöður rannsókna vegna persónuverndar. 

Við óskum eftir 5 vinnudögum til að móttaka ábendinguna. Það er ekki staðfesting á frekari rannsókn, viðeigandi deild þarf að meta ábendinguna fyrst. 

Ábendingalínan gengur út á traust og heilindi og ef þú upplifir að það sé mikilvægt að senda inn ábendingu þá hvetjum við þig til að gera það. Við tökum allar ábendingar alvarlega, ekki síst til þess að meta lögmæti hennar. Ef upp kemst að ábending var ekki á rökum reist og var send inn til þess að valda skaða eða af illum ásetningi, gæti það haft afleiðingar í för með sér. 

Við hvetjum öll til þess að koma fram undir nafni ef ske kynni að við þyrftum frekari aðstoð eða upplýsingar frá þér til þess að fylgja eftir. Engu að síður er alltaf möguleiki að senda inn ábendingu nafnlaust. 

Þetta getur farið eftir ábendingum. Ef þú leggur inn ábendingu um atvik sem fleiri urðu vitni að eða sönnun er til fyrir á skjal eða með áþreifanlegum sönnunargögnum þá gætum við framkvæmt rannsóknina án þess að þurfa að gefa upp þitt nafn. Ef það er ekki hægt að framkvæma innri rannsókn án þess að gefa upp nafn þess sem sendir inn ábendingu munum við alltaf hafa samband við þig fyrst og fylgja verklagsreglu um vernd uppljóstrara. 

Með því að leggja inn ábendingu ertu að varpa ljósi á áhyggjur þínar eða upplifun af félaginu með öruggum hætti eða á nafnlausan máta ef þú óskar þess. Þannig getur þú gert það í öruggu umhverfi sem byggir á trausti og virðingu. Við hlustum á þig, styðjum þig og grípum til aðgerða. 

Þú getur lagt inn nafnlausa ábendingu en við vinnum einnig eftir verklagsreglu um vernd uppljóstrara og getum staðið við bakið á þér gagnvart slíku. 

Aðrar leiðir til að tilkynna

Ef þú starfar fyrir Rauða krossinn eða sinnir sjálfboðastarfi getur þú ávallt sent inn ábendingu í gegnum þinn næsta yfirmann eða tengilið.