Innanlandsstarf

Örugga neyslurýmið Ylja hefur starfsemi á morgun

09. mars 2022

Velferðarráð samþykkti í dag samning velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og Rauða krossins  um rekstur neyslurýmis. Embætti landlæknis hefur gefið út starfsleyfi vegna rekstursins og er það í fyrsta skipti sem slíkt leyfi er veitt. Neyslurýmið, sem verður til bráðabirgða rekið í sérútbúnum bíl, tekur til starfa á morgun.

Tilkoma neyslurýmisins þykir mikilvægt skref í þjónustu við fólk með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Það byggir á hugmyndafræðinni um skaðaminnkun en í því felst að draga úr heilsufarslegum, félagslegum og efnahagslegum afleiðingum notkunar vímuefna, án þess endilega að draga úr notkun þeirra. Í rýminu munu einstaklingar, 18 ára og eldri, geta neytt ávana- og fíkniefna í æð undir eftirliti starfsfólks.

Lagabreytingar sem gerðar voru 5. júní 2020 eru grundvöllur þess að hægt er að reka neyslurými en þær fólu í sér heimild til sveitarfélaga um að koma á fót slíku rými. Eftir samþykkt lagabreytinganna hófust viðræður velferðarsviðs við Sjúkratryggingar Íslands og í kjölfar þess við Rauða krossinn um reksturinn, að fengnu starfsleyfi frá Embætti landlæknis.

„Það er fagnaðarefni að loks­ins verði ör­uggt neyslu­rými að veru­leika í Reykja­vík fyrir þá einstaklinga sem neyta ávana- og fíkniefna í æð. Við höfum lagt mikla áherlsu á að byggja upp skaðaminnkandi þjónustu á þessu kjörtímabili með það að markmiði að minnka skaðann sem notkun vímuefna hefur fyrir þann sem notar þau en einnig fjölskyldu, nágranna og samfélagið allt. Hér er vonandi bara tekið fyrsta skrefið í samvinnu ríkis og borgar um að samþætta heilbrigðis og félagsþjónustu fyrir þennan viðkvæma hóp,“ segir Heiða Björg Hilmisdóttir, formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar. Í sama streng tekur Marín Þórsdóttir, deildarstjóri höfuðborgardeildar Rauða krossins. „Þetta er merkilegur áfangi í sögu skaðaminnkunar á Íslandi og við hjá Rauða krossinum erum stolt af því brautryðjendastarfi sem við höfum unnið síðastliðin ár þannig að fólki með vímuefnavanda sé mætt á jafningagrundvelli og fái þá aðstoð sem þau þurfa. Við erum þakklát fyrir að fá að koma að þessu verkefni með Reykjavíkurborg og að geta aðstoðað  fólk af mannúð.“

Áætlaður rekstrarkostnaður neyslurýmisins er um 50 milljónir króna á ári en hann greiðist af Sjúkratryggingum Íslands. Staðsetning bílsins er ákveðin með tilliti til þarfa notenda í huga og staðsett miðsvæðis í Reykjavík, í góðu samstarfi við viðbragðsaðila. Leyfið vegna rekstursins er gefið út til eins árs.